SIGURNOST PLAĆANJA

Tvrtka Kvam sistem d.o.o. kao vlasnik web stranice www.topchair.hr smatra da je sigurnost kupnje najbitniji faktor. Sukladno tome, Kvam sistem d.o.o. putem svoje web stranice niti u jednom trenutku ne pohranjuje brojeve debitnih/kreditnih kartica, a svi ostali podaci nisu dostupni neovlaštenim osobama. Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za online autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova, te PCI DSS standarda. Sama autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se putem sustava WSpay™ i to realnom vremenu. Svi korisnici WSpay™ sustava uključeni su u 3D secure zaštitu, a njihova web stranica, kao i stranica www.topchair.hr zaštićena je SSL certifikatom za enkripciju podataka. Isto tako, komunikacija kupca i Internet trgovine odvija se putem https protokola i zaštićena je SSL enkripcijom.

Sve transakcije biti će provedene u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na vašoj debitnoj/kreditnoj kartici konvertiran je u lokalnu valutu prema tečaju vašeg kartičara.